ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

त्रिविले झुक्याउदै आंगिक क्याम्पस र आंशिक प्राध्यापकहरुलाई“किन मौन बसे केन्द्र देखि क्याम्पस सम्मको नेतृत्वकर्ता शिक्षकहहरु ?”

 अर्थ बुलेटिन सम्वाददाता   २६ असार, २०७८काठमाडौं । “समान कामको, समान ज्याला” भन्ने नारा बोकेर विगत १५ बर्षदेखि आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरु र त्रिविका बिचमा गत पौष २४ मा माग सम्वोधनका लागि सम्झौता भएसंगै आन्दोलन अन्त्य भएको उद्घोष भयो । 

लामो समयदेखि पटक पटक भएको आन्दोलन अन्र्तगत तात्कालिन समयमा निर्णायक भन्दै पौष २ गतेवाट त्रिवि केन्द्रित आन्दोलन चल्यो “अन्ततः बौद्धिक शोषणको अन्त्य हुने भो !” भन्दै पौष २४ को सम्झौतालाई आन्दोलनका अगुवाहरुले स्वागत गरे भने केहि प्राध्यापकहरुले यसको कार्यन्वनयमा आंशका व्यक्त गरे । 

सम्झौताको ठिक आधा वर्ष (६ महिना) पुरा भएको छ, यद्यपी सम्झौताका उपलव्धि हासिलका लागि उल्लेख्य काम भने हुन नसकेको प्राध्यापकहरुको गुनासो रहेको छ । 

(असार २४ गतेको त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधिहरु बिच भएको छलफल र अबको रणनीतिका वारेमा केन्द्रित रहेर अर्थ बुलेटिनले संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीसंग टेलिफोनमा गरेको छोटो सम्पादित कुराकानी यसै समाचारको अन्तिम खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ ।) 

के थियो त पौष २४ को सम्झौताको मुल आशयः

कम्तिमा एक शैक्षिक शत्र पुरा गरेका, क्याम्पसको आवश्यकता, औचित्यता, जेष्ठता, निरन्तरता, अनुभव र तोकिएको पूर्णकक्षाभारको आधारमा त्रिविको नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरी त्रिवि केन्द्रिय कार्यालयको स्वीकृति र समर्थनमा शिक्षण सहायक सरहको पारिश्रमिकमा क्याम्पसको आन्तरिक श्रोतवाट खर्च व्यहोर्ने र यदी आन्तरिक श्रोतवाट अपुग भएको अवस्थामा त्रिविले व्यवस्थापन गर्ने गरी शुक्रवार सम्झौता भएको हो ।

फोटोः पौष २४ को सम्झौता

सम्झौता कार्यन्वयनमा त्रिविले चालेको कदमहरुः

त्रिविका अनुसार पौष २४ को सम्झौता कार्यन्वयनका लागि त्रिवि मौन भने बसेन । सम्झौता कार्यन्वयका लागि भन्दै तत्काल ७०० को हाराहारी स्थायि दरबन्दिको आबेदन आह्वान गर्यो । 

त्रिविले आवेदनको सूचना त अह्वान गरर्यो तर यसले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई  झनै विच्क्यायो र त्रिविलाई सम्झौता कार्यन्वनयको लागि दवाव सृजना गर्न थाल्यो । सोहि अनुसार त्रिविले आफ्ना देशैभरका आंगिक क्याम्पसहरुमा पत्राचार गर्दै हालको शिक्षकहरुको अवस्था, आवश्यकता, कक्षाभार र सम्वन्धित क्याम्पसले आन्तरिक श्रोतवाट खुवाउन सक्ने दरबन्दि संख्या एवं त्रिविसंग माग गरिएको दरबन्दि संख्याको विवरण खुलाउदै आवश्यक कागजात सहित पठाउन भन्यो । 

फलतः देशभर रहेका ६१ वटा अांगिक क्याम्पसहरु मध्येमा १८ वटा क्याम्पसहरुले तत्काल त्रिविलाई विवरण उपलव्ध गराउदै दरबन्दिको माग गरे । 

यसो गर्दै गर्दा केहि क्याम्पसहरुले आफ्नो आन्तरिक श्रोतवाट ३० देखि ४ जना सम्मलाई पनि मासिक सेवा सुविधा भुक्तान गर्न सक्ने भन्दै थप संख्या त्रिविसंग माग गरेका छन् भने केहि क्याम्पसहरुले आफ्नो आन्तरिक श्रोतवाट कुनैपनि दरबन्दि राख्न नसक्ने भन्दै आफ्नो आवश्यकता अनुसारको शत प्रतिशत दरबन्दिनै त्रिविसंग माग गरेका छन् । 

विवरण प्राप्त भएका सबैजसो क्याम्पसहरुमा त्रिविले स्थलगत अनुगमन गर्यो र त्यसको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी थप कार्यमा त्रिवि अघि बढेको त्रिवि श्रोतले जनाएको छ ।

आंशिक प्राध्यापकको निरन्तर खवरदारिः

सम्झौताको करिब ६ महिनाको अबधिमा भएका यि कामहरुमा ढिलासुस्ती आएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरुले भने त्रिविलाई निरन्तर खवरदारि गरिरहन छाडेनन् । फलत पुनः आन्दोलनमा होमिदै क्याम्पसहरुको पठन पाठन ठप्प पार्ने उदेश्यका साथ हालका दिनमा अनलाइन कक्षाहरु बहिस्कार गरिरहेका छन् । 

बन्द भएका अनलाइन कक्षाहरुलाई सुचारु गराउनका लागि त्रिविले खासै कुनै ठोस कदम चालेन बरु उल्टै २०७८ असार २१ गते राती ९ बजेको समयमा विज्ञप्ती निकालेर आंशिक प्राध्यापकहरुलाई चुनौती दिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु आगो बने । विज्ञप्तीमा प्रयोग गरिएको भाषा “आंशिक शिक्षकको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने” भन्ने विषयले शशंकित बनेका आंशिक प्राध्यापक र त्रिविका विचमा सम्झौता कार्यन्वनका विविध पक्षहरुको वारेमा पुनः असार २४ गते छलफल भयो ।

असार २४ को छलफलपछि आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरुको नेतृत्वकर्तासंग केहि पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । नेतृत्व पक्षले न्यायोचित ब्यवहार नगरे उनिहरुका विरुद्धमा पनि संघर्ष गर्न आफुहरु पछि नपर्ने उनिहरु बताउछन् । तर, आन्दोलनका अगुवाहरुको बुझाई त्रिवि सकारात्मक रहेको छ भन्नेमा रहेको छ भने अर्काथरीको बुझाई त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकको नेतृत्वकर्ता मिलेमतोमा माहोल विगार्दै छन् भन्नेमा रहेको छ । 

यो विषयको आशंका २४ गते छलफलमा बसेका संघका अध्यक्ष चन्द्र बदना राई, आन्दोलन समितका सदस्यहरु राजन ढुंगाना र हरिकृष्ण अर्यालहरुले देखाएको हाउभाउ एवं प्रतिक्रियाले प्रष्टयाएको छलफलको निष्कर्ष सुन्न वाहिर प्रतिक्षारत आंशिक प्राध्यापकहरुले अर्थ बुलेटिनसंग गुनासो गरेका छन् । 

त्रिविले झुक्याउदैः

सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा ढिला सुस्तिका साथ कार्यहरु भईरहेको देखिएको भएतापनि पछिल्लो समय त्रिवि प्रति आंशिक प्राध्यापकहरु थप शशंकित बन्दै गएका छन् । त्रिविले आंगिक क्याम्पसहरुसंग विवरण माग गर्दा चलाखि गर्दै आफ्नो आन्तरिक श्रोतवाट खुवाउन सक्ने संख्याको समेत माग गरेको थियो । 

सोहि अनुसार विरेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस भरतपुरले ३० जना भन्दा धेरै र पाल्पा बहुमुखि क्याम्पसले ४ जना (सबैभन्दा कम) लगायतका थप अन्य क्याम्पसहरुले पनि आफ्नै आन्तरिक श्रोतवाट केहि दरबन्दि खुवाउन सक्ने भनेका छन् भने विश्वभाषा, सानो ठिमि लगायतका क्याम्पसहरुले आफ्नो श्रोतवाट कुनैपनि दरबन्दि खुवाउन नसक्ने भनेका छन् । 

यिनै दरबन्दिलाई आधार बनाउदै त्रिविले क्याम्पसको आन्तरिक श्रोतले खुवाउन सक्ने संख्या पहिलो चरणमा स्बीकृत गर्दै सम्वन्धित क्याम्पसलाई आन्तरिक श्रोतको दरबन्दिको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिने तयारीमा रहेको आंशिक प्राध्यापकहरुको बुझाई रहेको छ । उनिहरुका अनुसार त्रिविले आंगिक क्याम्पसहरु र आंशिक प्राध्यापकहरुलाई झुक्याउदै छ । 

यद्यपी, आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु भने यो विषय मान्न तयार छैनन् । संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीले अर्थ बुलेटिनसंग भन्नुभयो “बाहिर प्रचार गरिएजस्तो त्रिवि नकारात्मक छैन र उसले क्याम्पसहरुवाट जुन भाषामा जे भनेर पत्र प्राप्त भएको छ सो सबै पत्रहरुलाई यथास्थितिमानै सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । यो सुखद पक्ष हो । हामि आत्तिहाल्नु पर्ने अबस्था छैन ।”

“किन मौन बसे केन्द्र देखि क्याम्पस सम्मको नेतृत्वकर्ता शिक्षकहहरु ?”

त्रिविले आंगिक क्यासम्पहरुसंग विवरण माग नगर्दासम्म गरमागरम रुपमा आन्दोलनमा खरो उत्रिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको नेतृत्वकर्ताहरु सम्वन्धित क्याम्पसहरुले त्रिविलाई विवरण पठाएदेखि सुस्ताएका छन् ।

प्रायः क्याम्पसहरुले आफ्नो आन्तरिक श्रोतवाट खुवाउन सक्ने दरबन्दि संख्या उल्लेख गरेका छन् । यदि त्रिविले यो दरबन्दिलाई मात्रै भएपनि पहिलो चरणमा सम्वोधन गरेको खण्डमा नेतृत्वकर्ता धेरैको ब्यवस्थापन हुनेछ । यो विषयमा त्रिवि पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

त्रिवि सकारात्मक देखिएको यो विषयमा कहि कतै माहोल विग्रिएर मुखमा आइसकेको आहारा फुत्कन्छ की भन्ने नेतृत्वकर्ताको मनसाय देखिएको एक आंशिक शिक्षकहरुले लक काटेका छन् । उनिहरु भन्छन् “केन्द्रमा आन्दोलन गरिरहेका र क्याम्पस इकाइका समेतमा रहेका धेरै जसो नेतृत्वकर्ताहरु आन्तरिकको सूचिमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलन चर्काउनुभन्दा मौन बस्नुमा उनिहरुले आफ्नो हित ठानेका छन् ।”

यस्तै, नेतृत्वकर्ता प्रति आंशकामा मलजल पुग्ने धेरै विषयहरु रहेको पनि आंशिक प्राध्यापकहरुको बुझाई रहेको छ । उनिहरु भन्छन् “असार २१ को त्रिविको विज्ञप्तीको विरुद्धमा नेतृत्व कर्ता (संघ) ले प्रतिक्रियात्मक विज्ञप्ती निकाल्न नसक्नु, असार २४ गतेको छलफल पछि संघलेले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको व्रिफिङ गर्न नसक्नु, छलफलका सदस्यहरु हाम्रो नेतृत्वले ४ सय जतिलाई करार गर्न सक्छौ, सबैको ठेक्का लिन कहाँ सकिन्छ र भन्दै हिड्नु, नेतृत्वकर्ताहरु राजनीतिक नियुक्तिमा लिप्त हुनु” जस्ता कुराहरुले थप आंशका पैदा गरेको छ । यद्यपी, यि सबै कुराका बावजुत पनि नेतृत्वकर्ताहरुलाई विश्वास नगरि हुदैन भन्नेमा पनि आंशिक प्राध्यापकहरु सकारात्मकनै रहेको पद्यमकन्यामा कार्यरत एक आंशिक प्राध्यापकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्थ बुलेटिनलाई बताउनुभयो ।

असार २४ गतेको त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधिहरु बिच भएको छलफल र अबको रणनीतिका वारेमा केन्द्रित रहेर अर्थ बुलेटिनले संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीसंग टेलिफोनमा गरेको छोटो सम्पादित कुराकानीः

सम्पादकः असार २४ गतेको छलफल पछि आंशिक प्राध्यापकहरुको विचमा खटपट आयो त ? 

महासचिवः खटपट होइन, केहि बुझाईमा ‘ग्याप’ आएको हो । त्रिवि र हाम्रो विचमा वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । हाम्रा साथिहरुले करारको पत्र बुझ्ने दिन अब नजिकिएको छ । 

सम्पादकः नेतृत्वकर्ताहरुले त आफ्नो मात्रै नाम समाबेश गरेर ३/४ सयको संख्यामा आएको करारमा चित्त बुझाउने गरी आन्तरिक समझादारी गरेर आन्दोलनलाई धोका दिएका छन् भन्ने आरोप आयो नि, यो सत्य हो ?

महासचिवः सत्य होइन, हामिले ३/४ सयको संख्यामा मात्रै दरबन्दि स्वीकृत भएमा यो मान्य हुने छैन भनेका छौ । कम्तिमा पनि पौष २४ गतेको सम्झौता अनुसार प्रक्रिया पुगेका सबैलाई करार गर्नुपर्छ भन्ने एक सुत्रिय मागवाट हामि विचलित भएका छैनौ र हुदैनौ पनि । ३/४ सय भनेको क्याम्पसको आन्तरिक श्रोत र त्रिविले सोझै खुवाउन सक्ने संख्याको कुरा गरिएको हो । देशकोनै समस्याका रुपमा यसलाई पहिचान गर्दै देशको बजेटवाटनै बिनियोजन गरेर करार गर्नका लागि पहिलेनै १४ सय २० जनाको दरबन्दि स्वीकृत भएको छ । फेरी यो पनि थपिन्छ । यसरी हेर्दा, कलेलको क्षमता, त्रिविको क्षमता र राज्यको श्रोत साधन सबै मिलाउदा झन्डै २ हजार हाम्रा साथीहरु करार हुनेछन् । 

सम्पादकः हाल विवरण पठाएका १८ वटा क्याम्पसका तपाई नेतृत्वकर्ताहरु मात्रै पहिलो चरणमा करार गर्दा पनि हुन्छ भनेर मान्नुभयो रे नि त्रिविसंग को छलफलमा ?

महासचिवः यो सरारसर गलत प्रचार हो, देशभर ६१ वटा आंगिक क्याम्पसहरु छन् ति मध्येमा प्राविधिक विषयको पढाई हुने धरानको हात्तिसार र पोखराको लामाचौरमा रहेको क्याम्पस गरी २ वटा प्राविधिक क्याम्पस र ४२ वटा अन्य क्याम्पस गरी हाल ४४ बटा क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकहरु कार्यरत छन् । यि ४४ वटै क्याम्पसमा करार गरिनुपर्छ । १८ वटाले पहिलो चरणमा विवरण पठाईसकेकाले यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको हो । वाँकीले पनि करिब विवरण तयार पारिसकेका छन् । अब, वाँकी सबैको विवरण पनि श्रावण पहिलो हप्ता सम्ममा त्रिविमा पुगिसक्छ । त्यस लगतै वाँकीको पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

सम्पादकः त्रिविले क्याम्पसको आन्तरिक श्रोतको दरबन्दिलाई स्वीकृत गरेर उम्कने प्रयास गरिरहेको छ रे त ?

महासचिवः हामि त्यसो हुन दिदैनौ । त्यसैले हाम्रो खबरदारि निरन्तर चलिरहेको छ ।

सम्पादकः आन्तरिक श्रोतवाट ‘म खुवाउन सक्दिन’ भनेको क्याम्पसहरुमा के हुन्छ ? करारनै हुदैन कि के हो ?

महासचिवः क्याम्सपले त्यसरी विवरण पठाएको भएतापनि अब त्रिविले उनिहरुको लेखा विवरण सहितको फाइल मगाउदै छ र त्यसका आधारमा साच्चैनै उसले आन्तरिक श्रोतवाट खुवाउन नसक्ने हो की के हो त भनि अध्ययन हुनेछ । यदी, साच्चैनै नसक्ने हो रहेछ भने त्रिविले दरबन्दि थप सोच्नेछ । 

सम्पादकः तर, त्रिविले समय मागिरहने तपाईहरु थप समय दिईरहने गर्नाले यसको कार्यन्वयन त कसरी सम्भव छ र?

महासचिवः यहि श्रावण ३ गते त्रिवि सिनेटको बैठक भएको र सो बैठकका लागि भिसी सहितका सबै टिम अत्यन्तै ब्यस्त हुने भएकाले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको म्याद त्रिविले मागेको छ । सिनेट लगतै सबै क्याम्पसका प्रमुखहरुसंग छलफल गरी त्यस लगतै यसको कार्यन्वयनको अन्तिम रुप दिइनेछ भनेर अस्तिको छलफलमा त्रिविले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

सम्पादकः अब त्रिविलाई दबाको आवश्यकता छ की छैन ?

महासचिवः यो निरन्तर आवश्यक छ । त्रिविले धोका दिन सक्छ भन्नेमा हामि चनाखो छौ । त्यसैले, हालका दिनमा हामिले संचालन गरिरहेको अनलाईन कक्षा बहिस्कारलाई यथास्थितिमा राख्दै थप दबाबका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैछौ । 

सम्पादकः कस्तो छ अबको दवाव कार्यक्रम ?

महासचिवः अनलाईन बहिस्कार निरन्तर जारी रहनेछ, श्रावण ३ गतेवाट हुन लागेको परिक्षाहरु पनि आंशिकले वहिस्कार गर्नेछन्, श्रावण ३ गतेवाट नै त्रिवि केन्द्रित भौतिक उपस्थितिमा दवावका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछौ, क्रमशः क्याम्पस प्रमुखहरुको राजिनामा, भिसी रेक्टरहरुको राजिनामा माग गर्ने, सेवा आयोग, त्रिवि केन्द्रिय कार्यालय लेखा शाखा र सबै क्याम्पसहरुको लेखाशाखामा तालावन्दी गर्दै बौद्धिक आन्दोलनलाई शशक्त रुपमा अघि बढाउनेछौ । 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

यस अघि प्रकाशित आंशिक प्राध्यापकहरुसंग सम्वन्धित समाचारहरुः

 

त्रिवि भर्सेज आंशिक प्राध्यापक

आन्दोलनका अगुवाँहरुलाई राजनीतिक नियुक्तिमा लोभ्याउने प्रयासमा राज्य

 

अन्ततः बौद्धिक शोषणको अन्त्य हुने भो ।

त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकबीच करारको लागि सम्झौता ९अन्र्तवार्ता सहित०प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन

 

© 2021 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation