ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

जग्गा खरिद बिक्री बापत मलपोतलाई तिरेको राजस्व कर्मचारीको खल्तिमा (यस्तो छ, नालिबेली)

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   १६ माघ, २०७६काठमाडौं । तपाईले मालपोतमा गएर तिरेको पैसा सरकारको खातामा सिधै जान्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ छ भने त्यो भ्रम हो । अख्तियारले नै गरेको छानविनमा त्यो पैसा मालपोतका कर्मचारीको खल्तिमा समेत पुग्ने गरेको भेटिएको छ  ।

आयोगका अनुसार मालपोत कार्यालय चाबहिलमा एक कार्यालय सहयोगीले करिब ९ करोड बराबरको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेका छन् ।  अख्तियारको छानविनमा त्यस्तो भेटिएपछि आयोगले बिहीबार मालपोत कार्यालय चाबहिलका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायार गरेको छ ।

२०४५ कात्तिक १९ गते मालपोत विभाग काठमाडौंमा कार्यालय सहयोगी पदबाट स्थायी नियुक्ति भई सरकारी सेवा शुरु गरेका बस्नेतले २०७५ सालसम्म आइपुग्दा ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार ६ सय १३ अवैध आर्जन गरेको आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले बिहिबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा बिगो, जरिवाना र कैदसहितको माग गर्दै  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसरी कार्यालय सहयोगीले नै त ९ करोड भ्रष्टाचार गरे भने त्यहाँका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

बस्नेत र उनको परिवारले सेवा अवधिमा ७४ लाख ७३ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ मात्र वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ । तर उनीविरुद्ध करिब ९ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएकाले मालपोत भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ भएको प्रष्टै भएको छ ।

९ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका बस्नेतले श्रीमती सीता बस्नेतका नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिद गरी  ६ करोड ७४ लाख २५ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ लुकाएका थिए ।

त्यस्तै, आमा टुकुकुमारी बस्नेतका नाममा रहेको जग्गामा घर निर्माण गर्दै ६२ लाख ९० हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ लुकाएको आख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। कर्जा एवं सापटी चुक्ता प्रयोजनमा ३९ लाख ७६ हजार २ सय ९०, जीवन बिमाका विभिन्न पोलिसी खरिद गरी ५ लाख ७० हजार ४ सय ९० लुकाएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सवारी साधन खरिदमा ३७ लाख ३१ हजार, अंशियार दाजुभाइलाई अंशबापत नगद भुक्तानीमा १५ लाख,  पुँजीगत लाभकरमा ३ लाख ४७ हजार, छोराछोरीको शैक्षिक खर्चमा १७ लाख ८६ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम खर्च गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बस्नेतले श्रीमती सीता बस्नेतको बैंक खाताबाट अन्य व्यक्तिको बैंक खातामा पठाई अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रयास गरेका थिए । यसरी पठाइएको रकम पुनः भतिजा कृपा बस्नेतलाई उपलब्ध गराई उनैका नामबाट लगानी गरिएको १ करोड र बस्नेत एवं परिवारका सदस्यका नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको ५ लाख ८७ हजार १ सय ४८ अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा फेला पारेको छ ।

बस्नेतले सरकारी सेवा गरेको ३० वर्षको अवधिमा कुल ९ करोड ७३ लाख ३१ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेका थिए । त्यसमध्ये  ७४ लाख ७३ हजार ३ सय ७३ मात्र उनको वैध आम्दानी हो । बाँकी ८ करोड ९८ लाख बराबर गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले बस्नेतसँग फेला पारेको ११ लाखसहित अन्य सम्पत्ति जफत गर्दै बिगो, सोही बराबर जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय गर्न माग गरेको छ । अख्तियारले बस्नेतकी श्रीमती सीता बस्नेत, आमा टुकुकुमारी बस्नेत र भतिजा कृपा बस्नेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूलाई मतियार रुपमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउने कार्यमा सहयोग गरेको आरोपमा सजाय गर्न माग गरेको छ । बस्नेतले जनताले तिरेको राजश्व ठग्न नक्कली रसिद निर्माण गरेका थिए । प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन

 

© 2020 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation